O nás

Jsme občanské sdružení, které bylo založeno dne 8. 12. 2012 ustavující členskou schůzí. Zakládajícími členy byli: Ing. Jana Motyčková, Ing. Jan Šára, Ing. Zora Adámková.

Předsedou sdružení je Ing. Jan Šára, pozici místopředsedkyně zastává Ing. Jana Motyčková a funkci pokladníka vykonává Ing. Zora Adámková

Jsme sportovní nezisková organizace, která organizuje a zajišťuje činnosti v různých plaveckých sportech v Kralupech nad Vltavou.

Provozujeme plaveckou školu, uskutečňujeme základní plavecký výcvik pro mateřské a základní školy, vedeme kurzy plavání pro předškolní děti, začínající a kondiční plavce.

Klademe důraz na získání kladného pocitu z vody, na vytvoření vhodných návyků bezpečného chování u vody. S účastníky nacvičujeme správné dýchání, splývání, orientaci ve vodě.

Výuku uskutečňujeme formou prvkového plavání s pomocí různých plaveckých pomůcek. Snažíme se o odstranění chybných stereotypů plaveckých pohybů, procvičujeme s účastníky správné dýchání. Absolventy seznamujeme s různými plaveckými způsoby a rozvíjíme jejich plavecké dovednosti.

Výuku i výcvik vedou odborně vyškolení pracovníci, kteří k dětem přistupují podle jejich věku a fyzických dovedností.

Plavecký Klub Kralupy o. s. není určeno pouze dětem a dospívajícím, ale i dospělým.