Odpolední kurzy

Nábor do odpoledních kurzů bude zahájen v srpnu 2023. Kurzy začnou v září 2023.

Děkujeme za pochopení.

Podmínky pro účast na odpoledních kurzech:

Na základě telefonické konzultace s KHS (dne 22.11.) není potřeba, aby děti absolvovaly testy na COVID 19 před účastí na kurzu, protože v kurzu je maximální počet účastníků 14 (stanovený limit Mzd je 20). Jediné, co je potřebné, je přinést vytištěný a vyplněný formulář (viz příloha) – odevzdává se trenérovi/trenérce na bazénu a ta/ten pak vedení bazénu.

Děkujeme za spolupráci.

Vážení rodiče,

Soubor: Prohlášení bazén

Děkujeme Vám za přihlášení Vašich dětí do odpoledních kurzů. Níže máte uvedené aktuální propozice ke kurzům:

1.  Kurzy začínají 20.9.2021

2.  Kurz začíná ve stanovenou hodinu na bazénu. Je tedy nutné se dostavit cca 12 minut předem. 

Vstup do šaten je možný dvěma způsoby:

a.) V případě převlékání dětí rodiči - vstup přes velké šatny – u pokladny

Na pokladně si dítě s doprovodem vyzvednou čipy. Ve špinavé části zují obuv a pokračují do prostoru šaten, které se nacházejí v čisté zóně. V šatně rodiče děti svléknou donaha, přejdou do sprch, kde dítě umyjí, obléknou do plavek a s plaveckými brýlemi jej předají odpovědnému pracovníkovi na bazénu. Po předání odcházejí ze šaten.  V případě,  že chce doprovod dítěte sledovat hodinu, musí zaplatit vstupné na bazén a převléknout se do plavek. Je zakázáno do prostoru bazénu vstupovat v příchozím oblečení a obutí. Po ukončení lekce si rodiče převezmou dítě od lektora u prostoru sprch, kde dítě umyjí a v šatnách převléknou. Ze šaten odcházejí děti s rodiči.

b.)    v případě nepřevlékání dětí rodiči (vstup přes malé šatny) – děti bez doprovodu

Děti vstupují do malých šaten 10 minut před zahájením kurzu. V chodbě si děti zují boty a pokračují do prostoru šaten. V šatně se děti svléknou donaha a vstupují do sprch, kde se umyjí mýdlem. V případě, že chce doprovod dítěte sledovat hodinu, je nutné jít přes velké šatny a zakoupit vstupné do bazénu. Zároveň je nutné se převléknout do plavek. Je zakázáno do prostoru bazénu vstupovat v příchozím oblečení a obutí. Dítě projde k malému bazénu, kde si je převezme lektorka. Po ukončení lekce dítě odejde dle pokynů lektora do šaten, kde se samostatně umyje, usuší a odejde ze šatny. Zákonní zástupci poučí své děti o hygieně v bazénu.

  1. Vybavení dětí: plavky (u dívek prosíme jednodílné), plavecké brýle (ne potápěčské) – nos musí být volný, ručník, mýdlo. Dlouhé vlasy sepněte dětem, prosím, do culíku, nebo použijte plaveckou čepici.

4.  Kurzy je možné zaplatit

a.)     na účet č. 256542604/0300, ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, den konání kurzu). V případě, že potřebujete vystavit fakturu, požádejte na mailové adrese: psvltavanek@gmail.com, kde uvedete jméno dítěte, jméno a adresu bydliště zákonného zástupce, den kurzu vašeho dítěte.

b.)    Kurzovné je nutné uhradit do 30.9.2021

PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY A NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Děkujeme za dodržování pravidel.

INFORMACE

Odpolední kurzy začínají v týdnu od 20.9.2021 a končí 27.5.2022 

(POKUD SITUACE DOVOLÍ - JE NUTNÉ SLEDOVAT NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY)

Dítě je přihlášeno na obě školní pololetí tzn. na celý školní rok 2021/2022

Kurzy se NEKONAJÍ v následujících termínech:

1. pololetí: státní svátky (28.9., 28.10.), 27.10. – 29.10.2020 (podzimní prázdniny), 17.11.2021, 23.12.2021 – 31.12.2021 (vánoční prázdniny),

2. pololetí: 4.2.2022 (pololetní prázdniny), 7.2. – 13.2. 2022 (jarní prázdniny), 14.4. – 18.4. 2022 (velikonoční prázdniny)

  1. pololetí začíná 20.9.2021 a končí 31.1.2022
  2. pololetí začíná 1.2.2022 a končí 27.5.2022
DEN HODINA TYP KURZU Cena 1. pololetí Cena 2. pololetí
Pondělí 15:30 - 16:15 Kurz plavání I. 2.280,- Kč 1.750,- Kč
Pondělí 16:15 - 17:00 Malé děti pokročilí 2.280,- Kč 1.750,- Kč
Pondělí 17:30 - 18:15 ! ZMĚNA Malé děti začátečníci 2.280,- Kč 1.750,- Kč
Úterý 15:30 - 16:15 Kurz plavání I. 2.040,- Kč 2.000,- Kč
Úterý 16:15 - 17:00 Kondiční plavání 2.040,- Kč 2.000,- Kč
Středa 15:30 - 16:15 Kurz plavání II. 1.920,- Kč 2.000,- Kč
Středa 16:15 - 17:00 Předškoláci pokročilí 1.920,- Kč 2.000,- Kč
Středa 16:15 - 17:00 Předškoláci začátečníci 1.920,- Kč 2.000,- Kč
Středa 17:00 - 17:45 Malé děti začátečníci 1.920,- Kč 2.000,- Kč
Čtvrtek 17:00 - 17:45 Kurz plavání I. 1.920,- Kč 1.875,- Kč
Čtvrtek 17:00 - 17:45 Kondiční plavání 1.920,- Kč 1.875,- Kč
Pátek 15:30 - 16:15 Kurz plavání I. 1.920,- Kč 1.750,- Kč
Pátek 16:15 - 17:00 Kurz plavání II. 1.920,- Kč 1.750,- Kč
Pátek 17:00 - 17:45 Kondiční plavání 1.920,- Kč 1.750,- Kč

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KURZŮ

Všechny kurzy se konají bez rodičů. Prosíme, informujte děti včas o tomto faktu, abychom předešli jejich překvapení. Děti budou po celou dobu pod dohledem cvičitelů. 

Název kurzu Věková kategorie Druh bazénu Charakteristika kurzu
Kurz plavání I. 6 - 10 let velký Děti se učí základům plavání. Plavecké způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce, kraulové ruce. Kurz je určen pro začátečníky.
Kurz plavání II. 7 - 12 let velký Kurz navazující na kurz plavání I. Děti v něm zdokonalí své dovednosti z předchozího kurzu, rozvíjejí další plavecké způsoby: znak, kraul, prsa, vlnění
Kondiční plavání od 10 let velký Kurz pro zlepšení techniky plavání a rozšíření plaveckých znalostí a dovedností. Plavecké způsoby: znak, kraul, prsa.
Malé děti 4 - 5 let pokročilí 4 - 5 let velký Kurz pro děti se zkušenostmi s plaváním. Jedná se prohloubení základních plaveckých návyků a dovedností. Výuka probíhá hravou formou. Plavecký způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce – základy + pomůcky.
Malé děti 4 - 5 let začátečníci 4 roky malý Kurz pro začátečníky. Děti hravou formou (básničky, říkanky, hry apod.) rozvíjejí své dovednosti ve vodě – splývání, potápění, kraulové nohy, dýchání do vody, orientace pod vodou.
Předškoláci začátečníci 5 - 6 let malý, později velký Děti se učí hravou formou pohybu. Získávají základní návyky a dovednosti pro pohyb ve vodě jako je např. potápění, splývání, kraulové nohy, dýchání, orientace pod vodou, znak. Děti po získání jistoty v malé bazénu přecházejí do bazénu velkého.
Předškoláci pokročilí 5 - 6 let velký Kurz pro děti, které nemají strach z vody, prohlubují dovednosti z kurzu předškoláci začátečníci. Plavecké způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce.