Odpolední kurzy

Na základě informace od provozovatele krytého bazénu (přerušení dodávky tepelné energie) bude areál krytého bazénu ve středu 22.5. UZAVŘEN. Středeční kurzy se v tento den ruší. Náhradní termín je 5.6.2024 ve stejných hodinách. Děkujeme za pochopení.

INFORMACE K ODPOLEDNÍM KURZŮM - školní rok 2023/2024

Odpolední kurzy začínají v týdnu od 2.10.2023 a končí 31.5.2024

Dítě je přihlášeno na OBĚ ŠKOLNÍ POLOLETÍ tzn. na celý školní rok 2023/2024

Kurzy se NEKONAJÍ v následujících termínech:

  1. pololetí: 17.11. 2023 (státní svátek), 26.10. – 27.10.2023 (podzimní prázdniny), 25.12.2023 – 1.1.2024 (vánoční prázdniny), 2.2.2024 (pololetní prázdniny)
  2. pololetí: 1.5. a 8.5. 2024 (státní svátky), 19.2. – 23.2. 2024 (jarní prázdniny), 28.3. – 1.4. 2024 (velikonoční prázdniny)

1.pololetí začíná 2.10.2023 a končí 2.2.2024

2.pololetí začíná 5.2.2024 a končí 31.5.2024

NABÍDKA KURZŮ NA ROK 2023 - 2024

DEN HODINA TYP KURZU Cena 1. pololetí Cena 2. pololetí
Pondělí 15:30 - 16:15 Kurz plavání I. 2.250,- Kč 2.250,- Kč
Pondělí 16:15 - 17:00 Malé děti pokročilí 2.250,- Kč 2.250,- Kč
Pondělí 17:00 - 17:45 Malé děti začátečníci 2.250,- Kč 2.250,- Kč
Pondělí 17:00 - 18:00 Zdokonalovací plavání (kondiční) Kurz zajišťuje Plavecký oddíl Kralupy více na www.plavanikralupy.cz
Středa 15:30 - 16:15 Kurz plavání II. 2.550,- Kč 2.100,- Kč
Středa 16:15 - 17:00 Předškoláci 2.550,- Kč 2.100,- Kč
Středa 17:00 - 17:45 Malé děti začátečníci 2.550,- Kč 2.100,- Kč
Středa 17:00 - 18:00 Zdokonalovací plavání (kondiční) Kurz zajišťuje Plavecký oddíl Kralupy více na www.plavanikralupy.cz
Čtvrtek 17:00 - 17:45 Kurz plavání I. 2.400,- Kč 2.250,- Kč
Pátek 15:30 - 16:15 Kurz plavání I. 2.100,- Kč 2.250,- Kč
Pátek 16:15 - 17:00 Kurz plavání II. 2.100,- Kč 2.250,- Kč
Pátek 17:00 - 17:45 Kondiční plavání 2.100,- Kč 2.250,- Kč

PŘIHLÁŠENÍ – od 29.8.2023 od 8:00 hodin

  1. Vyberte si z nabídky kurzů na rok 2023–2024. Přečtěte si, prosím, pečlivě charakteristiku jednotlivých kurzů (níže). Děti mladší 4 let do kurzů nepřijímáme. Věku čtyř let musí dosáhnout v době zahájení kurzu.
  2. Dne 29.8. od 8:00 hod bude na našich webových stránkách v záložce aktuality aktivní odkaz přihlášky, kde se vám po kliknutí objeví přihláška k vyplnění. Po jejím vyplnění ji necháte odeslat. (sledujte prosím instrukce na obrazovce)
  3. Během 4 pracovních dnů dostanete na mail zadaný v přihlášce odpověď, zda vaše dítě bylo přijato, nebo zařazeno mezi náhradníky. Děti jsou do kurzů zařazeny podle pořadí došlých přihlášek od 29.8.2023 od 8:00 hod. V případě, že je daný kurz obsazený a ve stejném kurzu v jiném dni jsou volná místa, je vám toto místo telefonicky nabídnuto.
  4. Vytištěnou a podepsanou přihlášku přinést na první lekci (najdete v záložce dokumenty)

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KURZŮ

VŠECHNY KURZY SE KONAJÍ BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ. Prosíme, informujte děti včas o tomto faktu, abychom předešli jejich překvapení. Děti budou po celou dobu pod dohledem cvičitelů.

Název kurzu Věková kategorie Druh bazénu Charakteristika kurzu
Kurz plavání I. 6 - 11 let velký Děti se učí základům plavání. Plavecké způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce, kraulové ruce. Kurz je určen pro neplavce.
Kurz plavání II. 7 - 13 let velký Kurz navazující na kurz plavání I. Děti v něm zdokonalí své dovednosti z předchozího kurzu, rozvíjejí další plavecké způsoby: znak, kraul, prsa, vlnění
Kondiční plavání od 10 let velký Kurz pro zlepšení techniky plavání a rozšíření plaveckých znalostí a dovedností. Plavecké způsoby: znak, kraul, prsa. Kurz je určen pro plavce.
Malé děti 4 - 5 let pokročilí 4 - 5 let velký Kurz pro děti se zkušenostmi s pobytem ve vodě (nebojí se velkého bazénu). Jedná se o prohloubení základních plaveckých návyků a dovedností. Výuka probíhá hravou formou. Plavecké způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce – základy + pomůcky.
Malé děti 4 - 5 let začátečníci 4 roky malý Kurz pro začátečníky. Děti hravou formou (básničky, říkanky, hry apod.) rozvíjejí své dovednosti ve vodě – splývání, potápění, kraulové nohy, dýchání do vody, orientace pod vodou.
Předškoláci 5 - 6 let velký Kurz pro děti předškolního věku, které nemají strach z vody (nemusí umět plavat). Plavecké způsoby: znak, kraulové nohy, prsové ruce.

INFORMACE K ORGANIZACI KURZŮ

  1. Kurzy začínají 2.10.2023
  2. Kurz začíná ve stanovenou hodinu na bazénu. Je tedy nutné se dostavit cca 12 minut předem. Vstup do šaten je možný dvěma způsoby:

a.) V případě převlékání dětí rodiči – vstup přes velké šatny – u pokladny

Na pokladně si dítě s doprovodem vyzvednou čipy. Ve špinavé části zují obuv a pokračují do prostoru šaten, které se nacházejí v čisté zóně. V šatně rodiče děti svléknou donaha, přejdou do sprch, kde dítě umyjí, obléknou do plavek a s plaveckými brýlemi jej předají odpovědnému pracovníkovi na bazénu. Po předání odcházejí ze šaten. V případě, že chce doprovod dítěte sledovat hodinu, musí zaplatit vstupné na bazén a převléknout se do plavek. Je zakázáno do prostoru bazénu vstupovat v příchozím oblečení a obutí. Po ukončení lekce si rodiče převezmou dítě od lektora u prostoru sprch, kde dítě umyjí a v šatnách převléknou. Ze šaten odcházejí děti s rodiči.

b.) v případě nepřevlékání dětí rodiči (vstup přes malé šatny - vlevo od pokladen) – děti bez doprovodu

Děti vstupují do malých šaten 10 minut před zahájením kurzu. V chodbě si děti zují boty (uloží do botníků) a pokračují do prostoru šaten. V šatně se děti svléknou donaha a vstupují do sprch, kde se umyjí mýdlem. Dítě projde k malému bazénu, kde si je převezme lektorka V případě, že chce doprovod dítěte sledovat hodinu, je nutné jít přes velké šatny a zakoupit vstupné do bazénu. Zároveň je nutné se převléknout do plavek. Je zakázáno do prostoru bazénu vstupovat v příchozím oblečení a obutí. Po ukončení lekce dítě odejde dle pokynů lektora do šaten, kde se samostatně umyje, usuší a odejde ze šatny. Zákonní zástupci poučí své děti o hygieně v bazénu.

3. Vybavení dětí: plavky (u dívek prosíme jednodílné), plavecké brýle (ne potápěčské) – nos musí být volný, ručník, mýdlo. Dlouhé vlasy sepněte dětem, prosím, do culíku, nebo použijte plaveckou čepici

4. Platba

a.) na účet č. 256542604/0300, ve zprávě pro příjemce uveďte: jméno a příjmení dítěte, den konání kurzu. V případě, že potřebujete vystavit fakturu, požádejte na mailové adrese: psvltavanek@gmail.com, kde uvedete jméno dítěte, jméno a adresu bydliště zákonného zástupce, den kurzu vašeho dítěte.

b.) Kurzovné je nutné uhradit do 20.10.2023

PROSÍM SLEDUJTE AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY A NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY.

Děkujeme za dodržování pravidel.